1. Geodezyjna obsługa inwestycji
Oferujemy kompleksową obsługę:

 • budownictwa mieszkaniowego
 • budownictwa przemysłowego
 • budownictwa drogowego
 • budownictwa użyteczności publicznej

Wykonujemy:
 • tyczenie osi i wskaźników
 • zakładanie reperów roboczych
 • niwelacja terenu
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • pomiary kontrolne
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • badanie osiadania
 • pomiary powykonawcze


2. Mapy
Wykonujemy mapy w formie tradycyjnej
i numerycznej:

 • mapy do celów projektowych
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy zasadnicze
 • mapy prawne
 • mapy jednostkowe

Wykonujemy również:
 • skanowanie i kalibracje map
 • wektoryzacje map
 • przestrzenne modele terenu


3. Wytyczenia
Wykonujemy:
 • tyczenie budynków jednorodzinnych
 • wyznaczanie poziomu zerowego
 • tyczenie przebiegu sieci uzbrojenia terenu
 • tyczenie przyłączy


4. Pomiary powykonawcze (inwentaryzacje geodezyjne)
 • inwentaryzacja budynków i przyłączy
 • pomiary sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary dróg wszystkich kategorii
 • pomiary budowli przemysłowych
 • inne pomiary powykonawcze


5. Podziały i ustalenia granic nieruchomości
Oferujemy usługi w zakresie:
 • podziałów nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • wznawiania znaków granicznych
 • wyznaczania punktów granicznych
 • badania ksiąg wieczystych
 • badania i regulowania stanu prawnego

GEO-MAP Grzegorz Drabik usługi geodezyjne-obsługa inwestycjiGEO-MAP Grzegorz Drabik usługi geodezyjne-obsługa inwestycjiGEO-MAP Grzegorz Drabik usługi geodezyjne-mapyGEO-MAP Grzegorz Drabik usługi geodezyjne-wytyczeniaGEO-MAP Grzegorz Drabik usługi geodezyjne-pomiary powykonawcze
GEO-MAP Grzegorz Drabik usługi geodezyjne-podziały nieruchomości!Uwaga: Proponujemy Państwu szczególną ofertę promocyjną. Gdy zamówią Państwo u Nas mapę do celów projektowych, uzyskają Państwo specjalny rabat na wykonanie tyczenia budynku oraz następnie jego inwentaryzacje powykonawczą wraz z przyłączami.